ท็อป ลองแม็กซ์ รถเข็น

คัดสรรคุณภาพคำนึงถึงความปลอดภัย ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
วัสุดผลิตจากอลูมิเนียมมีน้ำหนักเบา และเหล็กแข็งแรง สามารถพับเก็บ มีระบบเบรค มาพร้อมระบบล็อคล้อ
เพิ่มความปลอดภัยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

วัสดุแข็งแรงทนทาน

เคลื่อนย้ายสะดวก

เบาะกว้างสุด 21 นิ้ว

รับน้ำหนักได้ 100 กก.

คัดเลือกสิ่งที่ดีให้กับคุณ

สี :  เทา


เบาะนั่ง : 18 นิ้ว


ล้อหน้า (นิ้ว) : 8


ล้อหลัง (นิ้ว) : 24


พนักพิงหลังพับได้ : ไม่ได้


พักแขนพับได้ : ได้


เบรกมือ : มี


เบรกล้อ: มี


ล้อกันหงายหลัง: มี


กระเป๋าหลัง : มี


เบาะนั่งถอดได้ : เบาะรองนั่ง 2 ชั้นแบบถอดซักได้


รับน้ำหนัก  : 100 กก.


โครงสร้าง : อลูมิเนียม


น้ำหนักรถ กก.: 16


ขนาดรถกาง (ก*ย*ส ) ซม.:  65*109*89


ขนาดรถพับ (ก*ย*ส ) ซม.: 28*109*89


รับประกันโครงสร้าง : 1 ปี

สี :  เทา


เบาะนั่ง : 16 นิ้ว


ล้อหน้า (นิ้ว) : 8


ล้อหลัง (นิ้ว) : 24


พนักพิงหลังพับได้ : ไม่ได้


พักแขนพับได้ : ได้


เบรกมือ : มี


เบรกล้อ: มี


ล้อกันหงายหลัง: มี


กระเป๋าหลัง : มี


เบาะนั่งถอดได้ : เบาะรองนั่ง 2 ชั้นแบบถอดซักได้


รับน้ำหนัก  : 100 กก.


โครงสร้าง : อลูมิเนียม


น้ำหนักรถ กก.: 16


ขนาดรถกาง (ก*ย*ส ) ซม.:  65*109*89


ขนาดรถพับ (ก*ย*ส ) ซม.: 28*109*89


รับประกันโครงสร้าง : 1 ปี

สี :  เทา


เบาะนั่ง : 18นิ้ว


ล้อหน้า (นิ้ว) : 8


ล้อหลัง (นิ้ว) : 22


พนักพิงหลังพับได้ : ได้


พักแขนพับได้ : ได้


เบรกมือ : มี


เบรกล้อ: มี


ล้อกันหงายหลัง: มี


กระเป๋าหลัง : มี


เบาะนั่งถอดได้ : เบาะรองนั่ง 2 ชั้นแบบถอดซักได้


รับน้ำหนัก  : 100 กก.


โครงสร้าง : อลูมิเนียม


น้ำหนักรถ กก.: 16


ขนาดรถกาง (ก*ย*ส ) ซม.:  65*109*89


ขนาดรถพับ (ก*ย*ส ) ซม.: 28*109*89


รับประกันโครงสร้าง : 1 ปี

สี :  ดำ


เบาะนั่ง :18 นิ้ว


ล้อหน้า (นิ้ว) : 6


ล้อหลัง (นิ้ว) : 24


พนักพิงหลังพับได้ : ได้


พักแขนพับได้ : ได้


เบรกมือ : มี


เบรกล้อ: มี


ล้อกันหงายหลัง:  ไม่มี


กระเป๋าหลัง : มี


เบาะนั่งถอดได้ : เบาะรองนั่ง 2 ชั้นแบบถอดซักได้


รับน้ำหนัก  : 100 กก.


โครงสร้าง : อลูมิเนียม


น้ำหนักรถ กก.: 13


ขนาดรถกาง (ก*ย*ส ) ซม.:  62*99*90


ขนาดรถพับ (ก*ย*ส ) ซม.: 28*99*90


รับประกันโครงสร้าง : 1 ปี

สี :  แดง


เบาะนั่ง : 18 นิ้ว


ล้อหน้า (นิ้ว) : 7


ล้อหลัง (นิ้ว) : 16


พนักพิงหลังพับได้ : ได้


พักแขนพับได้ : ได้


เบรกมือ : มี


เบรกล้อ: มี


ล้อกันหงายหลัง:  มี


กระเป๋าหลัง : มี


เบาะนั่งถอดได้ : ไม่ได้


รับน้ำหนัก  : 100 กก.


โครงสร้าง : อลูมิเนียม


น้ำหนักรถ กก.: 11


ขนาดรถกาง (ก*ย*ส ) ซม.:  57*95*88


ขนาดรถพับ (ก*ย*ส ) ซม.: 22*95*88


รับประกันโครงสร้าง : 1 ปี

สี :  ฟ้า


เบาะนั่ง : 18 นิ้ว


ล้อหน้า (นิ้ว) : 7


ล้อหลัง (นิ้ว) : 16


พนักพิงหลังพับได้ : ได้


พักแขนพับได้ : ได้


เบรกมือ : มี


เบรกล้อ: มี


ล้อกันหงายหลัง:  มี


กระเป๋าหลัง : มี


เบาะนั่งถอดได้ : ไม่ได้


รับน้ำหนัก  : 100 กก.


โครงสร้าง : อลูมิเนียม


น้ำหนักรถ กก.: 11


ขนาดรถกาง (ก*ย*ส ) ซม.:  57*95*88


ขนาดรถพับ (ก*ย*ส ) ซม.: 22*95*88


รับประกันโครงสร้าง : 1 ปี

สี :  น้ำเงิน 


เบาะนั่ง : 18 นิ้ว วัสดุหนังเทียม


ล้อหน้า (นิ้ว) : 8


ล้อหลัง (นิ้ว) : 24


พนักพิงหลังพับได้ : ไม่ได้


พักแขนพับได้ : ไม่ได้


เบรกมือ : มี


เบรกล้อ: มี


ล้อกันหงายหลัง:  ไม่มี


กระเป๋าหลัง : มี


เบาะนั่งถอดได้ : ไม่ได้


รับน้ำหนัก  : 100 กก.


โครงสร้าง : เหล็ก


น้ำหนักรถ กก.: 16


ขนาดรถกาง (ก*ย*ส ) ซม.:  65*104*87


ขนาดรถพับ (ก*ย*ส ) ซม.: 23*107*83


รับประกันโครงสร้าง : 1 ปี

สี :  น้ำเงิน 


เบาะนั่ง : 18 นิ้ว วัสดุหนังเทียม


ล้อหน้า (นิ้ว) : 8


ล้อหลัง (นิ้ว) : 24


พนักพิงหลังพับได้ : ไม่ได้


พักแขนพับได้ : ไม่ได้


เบรกมือ : ไม่มี


เบรกล้อ: มี


ล้อกันหงายหลัง:  ไม่มี


กระเป๋าหลัง : มี


เบาะนั่งถอดได้ : ไม่ได้


รับน้ำหนัก  : 100 กก.


โครงสร้าง : เหล็ก


น้ำหนักรถ กก.: 16


ขนาดรถกาง (ก*ย*ส ) ซม.:  65*104*87


ขนาดรถพับ (ก*ย*ส ) ซม.: 23*107*83


รับประกันโครงสร้าง : 1 ปี

สี :  น้ำเงิน


เบาะนั่ง : 18 นิ้ว


ล้อหน้า (นิ้ว) : 8


ล้อหลัง (นิ้ว) : 24


พนักพิงหลังพับได้ : ไม่ได้


พักแขนพับได้ : ไม่ได้


เบรกมือ : มี


เบรกล้อ: มี


ล้อกันหงายหลัง:  ไม่มี


กระเป๋าหลัง : มี


เบาะนั่งถอดได้ : ไม่ได้


รับน้ำหนัก  : 100 กก.


โครงสร้าง : อลูมิเนียม


น้ำหนักรถ กก.: 13


ขนาดรถกาง (ก*ย*ส ) ซม.: 66*103*87


ขนาดรถพับ (ก*ย*ส ) ซม.: 28*103*87


รับประกันโครงสร้าง : 1 ปี

สี :  น้ำเงิน


เบาะนั่ง : 18 นิ้ว


ล้อหน้า (นิ้ว) : 8


ล้อหลัง (นิ้ว) : 24


พนักพิงหลังพับได้ :  ได้


พักแขนพับได้ : ไม่ได้


เบรกมือ : มี


เบรกล้อ: มี


ล้อกันหงายหลัง:  มี


กระเป๋าหลัง : มี


เบาะนั่งถอดได้ : เบาะรองนั่ง 2  ชั้น ถอดซักได้


รับน้ำหนัก  : 100 กก.


โครงสร้าง : อลูมิเนียม


น้ำหนักรถ กก.: 13


ขนาดรถกาง (ก*ย*ส ) ซม.: 66*103*87


ขนาดรถพับ (ก*ย*ส ) ซม.: 28*103*87


รับประกันโครงสร้าง : 1 ปี

สี :  น้ำเงิน


เบาะนั่ง : 21 นิ้ว


ล้อหน้า (นิ้ว) : 8


ล้อหลัง (นิ้ว) : 24


พนักพิงหลังพับได้ : ไม่ได้


พักแขนพับได้ : ได้


เบรกมือ : มี


เบรกล้อ: มี


ล้อกันหงายหลัง:  มี


กระเป๋าหลัง : มี


เบาะนั่งถอดได้ : ไม่ได้


รับน้ำหนัก  : 100 กก.


โครงสร้าง : เหล็ก


น้ำหนักรถ กก.: 18


ขนาดรถกาง (ก*ย*ส ) ซม.:  73*107*93


ขนาดรถพับ (ก*ย*ส ) ซม.: 30*107*93


รับประกันโครงสร้าง : 1 ปี

มั่นใจเรื่องคุณภาพและมาตราฐาน