งานสัมนาเทรนนิ่งการใช้งานผลิตภัณฑ์แบรนด์ Epson และ HP

บรรยากาศงานสัมนาเทรนนิ่งการใช้งานผลิตภัณฑ์แบรนด์ Epson และ HP

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ บริษัท ไตรสตาร์ เทรดดิ้ง จำกัด

งานนี้ต้องขอบคุณทีมงานเจ้าหน้าที่แบรนด์ Epson และ HP ที่เข้ามาให้ความรู้แก่พนักงานบริษัท ไตรสตาร์ เทรดดิ้ง จำกัด และ บริษัท พี.ซี. เบสท์บาย จำกัด ในวันนี้ค่ะ ^^