เฮลท์เมท ถุงประคบร้อน/เย็น

Health Mate HOT/COLD BAG

ใบอนุญาติโฆษณาเลขที่ ฆพ. 848/2562 ซื้ข้อบ่งใช้
การใช้ถุงประคบด้วยความร้อน
  • ช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตเฉพาะที่ชั่วคราว
  • บรรเทาความเมื่อยล้าเฉพาะที่ชั่วคราว
การใช้ถุงประคบร้อนเย็น
  • ช่วยลดอุณหภูมิของร่างกาย
วิธีการใช้งาน
  • ควรใส่น้ำร้อนหรือน้ำแข็งประมาณ 3/4 ของถุง
  • นำฝาถุงใส่ลงในถุง หมุนตามเข็มนาฬิกาให้แน่นจนกว่าจะหมุนต่อไม่ได้
คุำเตือน
  • อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้งาน
Weight 0.2 kg