เครื่องสำรองไฟ (UPS) รุ่น EA-900G4 6-10KVA

 • ประมวลผลด้วยสัญญาณ DSP [Digital signal processors]
 • มีฟังก์ชั่นการป้องกันซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่มีประสิทธิภาพ และบันทึกเหตุการณ์การทำงานของเครื่องได้
 • ช่วงแรงดันอินพุตกว้างและแปลงความถี่ 50/60 Hz ได้โดยอัตโนมัติ
 • สามารถกำหนดแรงดันชาร์จและกระแสไฟฟ้าได้ตามค่าตามความต้องการ
 • สามารถเปิด UPS ด้วยแบตเตอรี่
 • สามารถแปลงความถี่ได้ 2 โหมด: อินพุต 50Hz / เอาต์พุต 60Hz หรืออินพุต 60Hz / เอาต์พุต 50Hz
 • หน้าจอแสดงผล LCD + LED
 • มีซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการกำหนดค่าพารามิเตอร์
 • เชื่อมต่อด้วย : RS232, USB, RS485, SNMP
 • การแก้ไขตัวประกอบกำลังไฟฟ้า [APFC], ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าเข้าสูงถึง 0.99
 • ค่าประสิทธิภาพสูง 95% [สูงสุดถึง 98% ในโหมด ECO]
 • ได้รับมาตรฐานมอก.1291 เล่ม 1-2553, มอก.1291 เล่ม 2-2553, มอก.1291 เล่ม 3-2555
 • ได้รับมาตรฐานสากล ISO9001-2015, ISO14001,CE
รายละเอียด
True online Double Conversion High Frequency, Tower UPS EA 900ll series 1KVA~10 KVA is CBC new generation UPS, we adopt the latest R & D achievements and application experience. With advanced CSP digital control technology, it improves performance& system reliability effectively, and achieves higher level of power density and miniaturization. Besides that, to meet all customer’s individualized needs, as a high-end small power range online UPS, EA900ll can offer highly reliable power for departmental servers, small local area networks, workstations, industrial machines, small medical equipment, and other small precision electronic devices.