กิจกรรมฉลองปีใหม่ 9 แรกของปี 2019

กิจกรรมฉลองปีใหม่ 9 แรกของปี 2019 

บริษัท ไตรสตาร์ เทรดดิ้ง จำกัด และ บริษัท พี.ซี. เบสท์บาย จำกัด

วันที่ 9 มกราคม 2562 

ควันหลงกิจกรรมปีใหม่ คอนเซ็ปต์งาน “โบฮีเมียน 2019” ในวันที่ 9 มกราคม 2562 ขอบคุณผู้บริหารสำหรับกิจกรรมดีๆ อย่างนี้นะคะ ^^

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×