ติดต่อเรา

โทร. 02-158-2655-8
แฟกซ์ 02-158-2659

ฝ่ายขายสินค้าไอที

 • แววดาว บุญวัน
  โทร. 02-158-2655 ต่อ 1313 

ฝ่ายสินค้าเครื่องมือแพทย์

 • นุชจรี กรเม
  โทร. 02-158-2655 ต่อ 1105

ฝ่ายบริการหลังการขาย

 • บริการหลังการขายงานไอที
  ปิยะดา วงษ์ขันธ์
  โทร. 02-158-2655 ต่อ 1117
 • บริการหลังการขายงานสินค้าเครื่องมือแพทย์
  สามารถ บุดดาวงศ์
  โทร. 02-158-2655 ต่อ 1103

เจ้าหน้าที่งานบุคคล

 • นูไอนี อีแต
  โทร. 02-158-2655 ต่อ. 1111