กำเนิดน้ำแร่แซมดาซู จากแหล่งมรดกทางธรรมชาติของยูเนสโก

  เจจู ที่สะอาด กำเนิดน้ำแร่เจจู แหล่งกำเนิดของแซมดาซู ภูมิศาสตร์ เจจูเป็นเกาะภูเขาไฟในทะเลของประเทศเกาหลีใต้ มองจากทางทิศใต้ของเกาะเฉียงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทางทิศเหนือของเกาะเป็นเมืองที่เรียกว่า “Mokpo” ห่างออกไป 149 […]