บริษัท ไตรสตาร์ เทรดดิ้ง จำกัด, ricco Smart Home และบริษัทในเครือ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งส่งต่อน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

บริษัท ไตรสตาร์ เทรดดิ้ง จำกัด, ricco Smart Home และบริษัทในเครือ
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งส่งต่อน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

โดยในวันนี้ตัวแทนของบริษัทฯ ได้นำการส่งมอบ น้ำดื่มแซมดาซู (samdasoo) จำนวน 5,000 ขวด
ผ่านทางโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อาคารมาลีนนท์ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน ที่ จ.อุบลราชธานี ทางเราขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวอีสานทุกท่าน

 
 
 
 
×

×

×

×

×

×

×

×

×