น้ำแร่แซมดาซู Samdasoo แจกบัตรคอนเสิร์ต SUPER JUNIOR WORLD TOUR “SUPER SHOW 7” in Bangkok

น้ำแร่แซมดาซู Samdasoo แจกบัตรคอนเสิร์ต SUPER JUNIOR WORLD TOUR “SUPER SHOW 7” in Bangkok

?กิจกรรมร่วมลุ้น บัตรคอนเสิร์ต ‘SUPER JUNIOR WORLD TOUR “SUPER SHOW 7” in BANGKOK’ 
ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
น้ำแร่ธรรมชาติ Jeju SamDaSoo มีกิจกรรมแจกบัตรคอนเสิร์ต ‘SUPER JUNIOR WORLD TOUR “SUPER SHOW 7” in BANGKOK’ บัตรราคา 6,000 บาท จำนวน 10 รางวัล และ บัตรราคา 4,500 บาท จำนวน 25 รางวัล 
(บัตรคอนเสิร์ตนี้เป็นของรอบการแสดงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561)
.
.*กิจกรรมนี้เป็นคนละกิจกรรมที่ Samdasoo ร่วมกับ Tops Thailand 
.
✏️กติกาการร่วมกิจกรรม✏️
เพียงซื้อน้ำดื่ม “Samdasoo (แซมดาซู) น้ำแร่ธรรมชาติจากเกาะเจจู” ขนาด 500 ml. ผ่านทุกช่องทางดังนี้
1. https://shopee.co.th/spattzie
(กรณีลูกค้าซื้อผ่าน Shopee จะเก็บข้อมูลเข้าร่วมกิจกรรมจากยอดซื้อในระบบ โดยนับเฉพาะยอดซื้อสินค้าที่ร่วมกิจกรรมเท่านั้นไม่รวมค่าจัดส่งสินค้านะคะ)
2. ลูกค้าสามารถ Walk in เข้ามาซื้อที่ บริษัท ไตรสตาร์ เทรดดิ้ง จำกัด https://goo.gl/maps/sg1E16AJYtu
(กรณีลูกค้าที่ Walk in มาซื้อที่บริษัทฯ จะได้รับ QR Code เพื่อกรอกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมนะคะ)
?การสั่งซื้อ ทุกๆ 99 บาท จะได้รับ 1 สิทธิ์ ในการลุ้นรางวัล
.
.
✏️ลุ้นรับรางวัล✏️
?ต่อที่ 1 สำหรับลูกค้าผู้ที่มียอดซื้อสูงสุด 5 ท่านแรก รับฟรี! บัตรคอนเสิร์ต ‘SUPER JUNIOR WORLD TOUR “SUPER SHOW 7” in BANGKOK’ มูลค่า 6,000 บาท 5 รางวัล ท่านละ 1 รางวัล รวมมูลค่า 30,000 บาท 
?ต่อที่ 2 สำหรับลูกค้าที่มียอดซื้อตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป รับสิทธิ์ลุ้น บัตรคอนเสิร์ต ‘SUPER JUNIOR WORLD TOUR “SUPER SHOW 7” in BANGKOK’ มูลค่า 6,000 บาท 5 รางวัล ท่านละ 1 รางวัล รวมมูลค่า 30,000 บาท 
?ต่อที่ 3 สำหรับลูกค้าผู้ร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาที่กำหนด รับสิทธิ์ลุ้น บัตรคอนเสิร์ต ‘SUPER JUNIOR WORLD TOUR “SUPER SHOW 7” in BANGKOK’ มูลค่า 4,500 บาท จำนวน 25 รางวัล ท่านละ 1 รางวัลรวมมูลค่า 112,500 บาท 
.
.
ระยะเวลากิจกรรม 
?ช่องทาง https://shopee.co.th/spattzie วันที่ 22 – 31 ตุลาคม 2561
? ช่องทาง บ. ไตรสตาร์ เทรดดิ้ง จำกัด วันที่ 22 ตุลาคม 2561 – 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:00 น.- 17.00 น.
.
.
?ประกาศผลรางวัล?
• ประกาศรางวัลวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 
(จับรางวัลและประกาศรางวัลผ่านการ Live ที่แฟนเพจ Spattzie เวลา 15:00 น. โดยประมาณ
.
.

✏️หมายเหตุ:✏️

1. ช่องทาง Shopee Spattzie
– ยอดซื้อผ่านระบบ จะยึดถือเอาเวลาในการชำระเงินและลูกค้ากดยืนยันรับสินค้าเป็นสำคัญ
– ยอดซื้อผ่านระบบ ชำระเงินแบบ เก็บเงินปลายทาง ( ตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรม)
– โดยลูกค้าสามารถซื้อสินค้าได้วันสุดท้ายคือ 31 ตุลาคม 2561
– เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการรับรางวัล ลูกค้าต้องกดยืนยันการรับสินค้าในระบบ Shopee Spattzie ภายในวันที่ 6พฤศจิกายน 2561 เท่านั้น

2. ช่องทาง บ. ไตรสตาร์ เทรดดิ้ง จำกัด https://goo.gl/maps/sg1E16AJYtu
– ยอดซื้อผ่านหน้าร้านที่บริษัทไตรสตาร์ เทรดดิ้ง จำกัด ซื้อได้วันสุดท้าย 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น. (บริษัทหยุดทำการ วันที่ 23,27,28 ตุลาคม. 2561) 
– ยึดเอาเวลาที่เข้ากรอกข้อมูลในระบบเป็นสำคัญ

3. การจัดส่งสินค้าช่องทาง Shopee Spattzie
– ขนส่ง Kerry : ซื้อแบบขวด ไม่เกิน 30 ขวด ต่อ 1 คำสั่งซื้อ
– ขนส่ง Kerry : ซื้อแบบแพ็ค ไม่เกิน 1 แพ็ค ( 20 ขวด ) ต่อ 1 คำสั่งซื้อ
– บริษัทฯจัดส่งให้ฟรี ( เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ 5 แพ็ค ขึ้นไป ต่อ 1 คำสั่งซื้อ
– ลูกค้าเข้ามารับที่บริษัทฯ : บริษัท ไตรสตาร์ เทรดดิ้ง จำกัด https://goo.gl/maps/sg1E16AJYtu เลขที่ 12 ซอยรามอินทรา 93 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230 โทร.02-8436989

4. การจัดส่งสินค้าช่องทาง บ. ไตรสตาร์ เทรดดิ้ง จำกัด
– บริษัทฯจัดส่งให้ฟรี ( เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ 5 แพ็ค ขึ้นไป ต่อ 1 คำสั่งซื้อ

*โปรดอ่านเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ของกิจกรรมให้ชัดเจน
*กิจกรรมนี้เป็นคนละกิจกรรมที่ Samdasoo ร่วมกับTops Thailand 
.
.
✏️เงื่อนไขการรับรางวัล
1. ผู้โชคดี 1 ท่าน มีสิทธิ์รับรางวัลบัตรคอนเสิร์ตเพียงรางวัลเดียวตลอดรายการนี้ ในกรณีที่ประกาศรางวัลแล้วปรากฎผู้โชคดีซ้ำซ้อน หรือได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล บริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้โชคดีสำรองลำดับถัดไป และในกรณีที่บริษัทฯ ทำการตรวจสอบข้อมูลของผู้โชคดี แล้วพบว่า ชื่อ-นามสกุล หรือ เบอร์โทรศัพท์ อย่างใดอย่างหนึ่งตรงกับข้อมูลของผู้โชคดีที่เคยได้รับรางวัลในกิจกรรมดังกล่าวนี้แล้วจะไม่สามารถได้รับรางวัลซ้ำซ้อนได้อีก โดยบริษัทฯ จะมอบรางวัลดังกล่าว ให้แก่ผู้โชคดีสำรองลำดับถัดไป (รางวัลบัตรคอนเสิร์ตในโซนและรอบการแสดงตามที่บริษัทกำหนดเท่านั้น)
2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องมายืนยันสิทธิ์ที่ แฟนเพจ Spattzie โดย Inbox Message : โดยจะต้องแจ้งชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลายเซ็นสำเนาถูกต้อง และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อให้ทางบริษัทฯ ติดต่อกลับทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งนัดหมายการรับรางวัล ในวันและเวลาที่กำหนดต่อไป
3. กรณีมีหลักฐานแสดงไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด หรือไม่ติดต่อรับรางวัลภายในกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลดังกล่าว โดยบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดการรางวัลตามที่เห็นสมควร และการพิจารณาของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ กรณีผู้โชคดี ไม่สามารถเดินทางมารับรางวัล/ชมคอนเสิร์ตได้ ไม่คืนเงินค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมใดๆ และมูลค่าของรางวัลในทุกกรณี
5. รางวัลไม่สามารถขาย แลก/เปลี่ยนเป็นเงินสดได้
6. ขอสงวนสิทธิ์พนักงาน บริษัทไตรสตาร์ เทรดดิ้ง จำกัด ไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมนี้
7. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
8. ทางบริษัทรับภาระเรื่องภาษีให้สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล
9. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นที่บริษัทกำหนด
10. การเข้าร่วมรายการนี้ถือว่าผู้ร่วมรายการ/ผู้รับรางวัล ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ทุกประการ รวมทั้งยินยอมและให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และลงนามในเอกสารใดๆ ตามกฎหมายในรูปแบบที่ทางบริษัท กำหนด
11. การเข้าร่วมรายการนี้ ถือว่าผู้ร่วมรายการ/ผู้รับรางวัล ให้ความยินยอมให้บริษัท มีสิทธิ์อย่างเด็ดขาดในการพิมพ์ เผยแพร่ ใช้ และส่งต่อรายชื่อ รูปถ่าย ภาพ เสียง และข้อมูลใดๆ ที่ใช้ในการร่วมรายการ หรือ ที่อยู่ระหว่างการรับรางวัล ไม่ว่าขั้นตอนใด เพื่อการโฆษณา และประชาสัมพันธ์สำหรับธุรกิจของบริษัท และบริษัทในเครือ ทั้งในปัจจุบันและ/หรือในอนาคต โดยบริษัท ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม และหรือบุคคลอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ร่วมกิจกรรม และหรือบุคคลอื่นใดทราบล่วงหน้า การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุดและไม่อาจฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาล
12. บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพของรางวัล และความสูญหาย หรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ และ/หรือ เนื่องจากของรางวัล ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความสูญหายและเสียหายจากการขนส่งหรือส่งมอบของรางวัล
13. หากบริษัท ตรวจพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขไม่ว่าในกรณีใด ๆ บริษัท จะตัดสิทธิ์การเข้าร่วมการจับรางวัลหรือรับของรางวัลโดยอัตโนมัติ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
14 บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขและกติกา หรือของรางวัลที่มีมูลค่ารางวัลเทียบเท่าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

#Samdasoo #Samdasoo_Spattzie #SuperJunior#SS7EncoreinBKK #SuperShow7 #น้ำแร่แซมดาซู