งานสัมนาเทรนนิ่งการใช้งานผลิตภัณฑ์แบรนด์ XIAOMI

บรรยากาศงานสัมนาเทรนนิ่งการใช้งานผลิตภัณฑ์แบรนด์ Xiaomi

วันที่ 2 กันยายน 2563 ณ บริษัท ไตรสตาร์ เทรดดิ้ง จำกัด

ต้องขอบคุณทีมงานเจ้าหน้าที่ทางแบรนด์ Xiaomi ที่เข้ามาให้ความรู้แก่พนักงานบริษัท ไตรสตาร์ เทรดดิ้ง จำกัด และ บริษัท เอทีแซด โกลบอล จำกัด ในวันนี้ค่ะ