กำเนิดน้ำแร่แซมดาซู จากแหล่งมรดกทางธรรมชาติของยูเนสโก

 

source : http://www.jejusamdasoo.co.kr